Predstavitev zbornika Trnovo ob 300 - letnici omembe trga

od 18.12.2013

Ilirska Bistrica - Mala dvorana, Dom na Vidmu

 Trnovo ob 300 - letnici omembe trga

ar©tur