Festival kraška gmajna: Gradovi in dvorci doline reke Reke in predstavitev zgibanke o Kettejevi poti, grad Prem

od 22.04.2018

Ilirska Bistrica - grad Prem

fkg nov cover IZBRANI max comp4

Grad Prem in gradovi ter dvorci doline reke Reke

Lokacija: Grad Prem

nedelja, 22. april 2018

Ura: 16.00 – 19.00

Na gradu Prem, enem redkih ohranjenih gradov v dolini reke Reke, nas bo kustosinja Pokrajinskega muzeja Koper, enota Ilirska Bistrica Mateja Kakež skupaj s predstavnikom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica  popeljala skozi grad in predstavila muzejsko zbirko o gradovih in dvorcih doline reke Reke. Sledila bo predstavitev novo izdane zgibanke o Kettejevi poti od Ilirske Bistrice do Prema, nato pa se bomo sprehodili do spominske sobe Dragotina Ketteja v vasi Prem, kjer je ena od kontrolnih točk Kettejeve poti.

O FESTIVALU

Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in eno izmed vročih točk biotske raznovrstnosti v Evropi in svetu, tu se že tisočletja tesno prepleta delo narave in ljudi.

Prav to izjemno bogastvo, želimo s prvim festivalom naravoslovnega in dediščinskega turizma na Krasu, predstaviti in mu dati pravo veljavo. Želimo vzpodbuditi zanimanje za spoznavanje te izjemne biotske pestrosti, znanstvenega udejstvovanja in ustvarjalnosti ter širšega povezovanja. Skozi festivalske aktivnosti bomo ponudili bogatejše doživljanje naravne in kulturne dediščine, podali se bomo v svet rastlinstva in živalstva gmajne, ljudskih modrosti in znanj, spoznavali preplet kulinarike z letnimi časi in še mnogo več.

V času festivala potekajo številni dogodki, od kulturnih prireditev vezanih na kraško gmajno, do različnih tematskih pohodov in kreativnih delavnic, strokovnih srečanj, okroglih miz in predavanj, razstav in seveda tudi bogatega otroškega raziskovanja. 

Ponudba kraške gmajne je v vseh letnih časih izjemna, in zelo drugačna, prav zato je festival sestavljen iz štirih glavnih sklopov: pomlad (april), poletje (julij), jesen (oktober) in zima (februar), v okviru katerih se zvrsti večina dogodkov.

Organizatorji in pobudniki festivalo so: 

Javni zavod Kobilarna Lipica, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Javni zavod Komenski Kras, Turistično informacijski center Sežana, Razvojni center Divača, Zavod Jerbas. 

ar©tur