Obvestilo o sprejetju Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Objavljeno dne 04. februar 2016

Obvestilo o sprejetju Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Obveščamo, da je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica  na 11. seji dne 28.1.2016 sprejel Občinski prostorski načrt Občine Ilirska Bistrica.

 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

 

Občina Ilirska Bistrica

Na prejšnjo stran