Otvoritev mostu pri Bubcu - enega od mnogih protipoplavnih ukrepov v občini Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 23. marec 2016

V soboto, 19. marca, so slovesno otvorili nov most na občinski cesti Zarečje-Bubec, tik pred domačijo Bubec, ki je v preteklosti predstavljal ozko grlo, zaradi katerega je prihajalo do poplav. Z izgradnjo novega mostu se je v prvi vrsti zagotovila večja pretočnost in zmanjšala poplavna ogroženost domačije Bubec, ki je bila že večkrat izpostavljena poplavam.

Otvoritev mostu

V idilični vasici Brce ne daleč od Ilirske Bistrice, so se domačini že vrsto let ob vsakih malo večjih padavinah spopadali s krotenjem hudourniškega potoka Posrtvica. V upanju, da bodo z novim mostom, ki je od prejšnjega daljši ter zgrajen iz armiranega betona brez srednje noge, kar naj bi omogočilo boljši pretok, mirneje spali.

Občina Ilirska Bistrica je sredstva za izgradnjo novega mostu in ureditev struge v višini 118.279 EUR pridobila s strani Ministrstva za okolje in prostor. Razliko do celotne naložbe, ki je znašala 173.252 EUR pa je občina zagotovila iz proračuna za leto 2015.

Ob tej priložnosti so Vasovalci zapeli staro bistrško pesem Bistra voda Bistrca. V imenu Sveta krajevne skupnosti Rečica se je njen predsednik g. Tonjo Janežič zahvalil vsem, ki so bili del te zgodbe, še zlasti Občini Ilirska Bistrica in njeni strokovni službi ter občinskim svetnikom. Zahvalil se je tudi izvajalcu obnove mostu, firmi Stopar d.o.o., ki je kljub velikim gradbenim posegom omogočila nemoteno prehajanje z ene strani na drugo.

Zbrano množic je nagovoril tudi bistriški župan g. Emil Rojc, ki je poudaril, da je zagotavljanje varnosti občanov z vidika poplavne ogroženosti prioritetna naloga Občine Ilirska Bistrica in v ta namen želi občina sanirati čim več poplavno ogroženih območji in tako zagotoviti večjo poplavno varnost občanov in njihovega premoženja.

Otvoritev se je zaključila v prijetnem ambientu Turistične kmetije Bubec, kjer je za dobro vzdušje poskrbel gospodar Feliks Petrnel. 

Na prejšnjo stran