Otvoritev novih prostorov v Domu na Vidmu

Objavljeno dne 04. april 2016

Ilirska Bistrica - 1. april Občina Ilirska Bistrica je slavnostno odprla preurejene prostore v Domu na Vidmu. Z obnovitvijo obstoječih prostorov, za katere je namenila okrog 48 tisoč evrov, Dom na Vidmu širi svojo uporabnost in tako poleg kulturnega postaja tudi športno in družabno središče v centru mesta.

Z ureditvijo 200 m2 velikega vadbenega prostora ter prostora za pogostitev, se odpirajo številne možnosti za vse tiste, ki bi radi ustvarjali in bogatili športno, družabno in kulturno dogajanje v občini Ilirska Bistrica. V sklopu vadbenega prostora so urejene tudi sanitarije, garderobe in prostor za vadbene rekvizite. Sam vadbeni prostor je opremljen s telovadnimi orodji ter dopušča možnost nadgradnje z novimi orodji glede na potrebe uporabnikov. 

Pred polno dvorano je bistriški župan Emil Rojc poudaril, da ima vadbeni prostor še toliko večjo vrednost, saj je dostop do samega prostora urejen na več straneh. Dostop je urejen od zunaj in tudi preko avle in pogostitvenega prostora znotraj Doma na Vidmu. Najeti bo moč samo vadbeni prostor ali pa vadbeni prostor skupaj s pogostitvenim prostorom. Kljub specifični namembnosti posameznih delov, kot celota ponujajo nove možnosti, ki dopuščajo tako športno-rekreativno vadbo, družabna srečanja, plesne in druge kulturne dogodke in ne nazadnje lahko služi tudi kot razstaviščni prostor v gospodarske in turistične namene.Na otvoritvi so nastopali člani Karate kluba Oldersi Ilirska Bistrica, plesna skupina iz osnovne šole Dragotina Ketteja ter plesalke skupine Pume.

IMG_3573

IMG_3586IMG_3601

Novo podobo v sklopu projekta Varna pot v šolo, katerega prva faza je že končana, dobiva tudi zunanjost Doma na Vidmu. V prvi fazi omenjenega projekta je bil urejen priključek na Gregorčičevo cesto pri Domu na Vidmu ter avtobusno obračališče za šolske otroke. Trenutno potekajo dela druge faze, ki vključujejo ureditev parkirišča z okoli 100 parkirnimi mesti in športno igrišče. 

 

 

Na prejšnjo stran