Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, k.o. Podgrad

Objavljeno dne 15. april 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

grb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 478-41/2012

Datum: 15.4.2016

 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

 

 

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, kot lastnica nepremičnine parc. št. 1289/4 k.o. 2579 Podgrad, sklene neposredno pogodbo za prodajo cit. nepremičnine, in sicer po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

 

 

 

 

                                        OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                        Župan

                                        Emil Rojc

 

Na prejšnjo stran