Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016

Objavljeno dne 24. maj 2016

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016

 

Aktivnosti ne smejo biti začete pred 1. septembrom 2015 in morajo biti končane najkasneje do 31. avgusta 2016. Razpis je odprt do porabe sredstev (najkasneje do 31.8.2016).

Seznam upravičene opreme po ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme:

čebelji panji s testnimi vložki, ometalnik, smukalnik cvetnega prahu, sušilnik za cvetni prah, točila s pripadajočo opremo, posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za skladiščenje hrane, cedila in cedilna posoda, črpalka za med, naprave za utekočinjenje medu, mešalnik in mešalna palica za kremni med, refraktometer, konduktometer, separator medu, voska, matičnega mlečka, polnilna naprava za med, stroj za etiketiranje steklene embalaže, krožna dozirna miza, cisterna za homogenizacijo, kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin, posoda za odkrivanje satov, kuhalnik voščin, stiskalnica za vosek – preša, topilniki voska, parni uparjalnik za voščine, kalup za vlivanje satnic, inkubator za shranjevanje matičnjakov, sredstva za prevoz čebel na pašo, testni vložki in pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel.

 

Višina javnega sofinanciranja za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme. Delež javnega sofinanciranja od neto stroškov znaša 80 odstotkov, vendar največ:

od 1 do 20 čebeljih družin

 1000 eurov

od 21 do 40 čebeljih družin

 2000 evrov

od 41 do 100 čebeljih družin

 4000 eurov

od 101 do 249 čebeljih družin

 6000 eurov

nad 250 čebeljih družin

8000 eurov

 

 

Seznam upravičenih stroškov po ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom

Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje,  tri čebelje družine, posoda za med, ki je primerna za skladiščenje hrane, in točilo za med.

Čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme, vendar ne več kot 1000 eurov.

                                                                               

Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka.

 e-mail: info@rra-zk.si

telefon: 05 721 22 47 ali 05 721 22 40

 

Na prejšnjo stran