Vabilo k sodelovanju na 1. javni razpravi »Priprava Celostne prometne strategije v Občini Ilirska Bistrica«

Objavljeno dne 01. julij 2016

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Občina Ilirska Bistrica je z namenom uvajanja dolgoročnih in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa pristopila k projektu izdelave Celostne prometne strategije (CPS), za katero želimo, da predstavlja strateški dokument s konkretnimi ukrepi na področju prometa, ki bodo vodili v pozitivne spremembe, vse z namenom doseganja višje kakovosti življenja v občini.
Ker so nam vaše izkušnje, znanja in ideje izredno pomembne, si želimo vašega aktivnega sodelovanja, saj bomo le na ta način lahko prepoznali prometne izzive občine ter poiskali ustrezne rešitve.

Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju na

1. Javno razpravo  »Priprava Celostne prometne strategije v Občini Ilirska Bistrica«, ki bo potekala v četrtek, 7. julija 2016, od 17.00 do 19.00  v Domu na Vidmu, Gregorčičeva ulica 2, 6250 Ilirska Bistrica.

Na tokratni javni razpravi vas bomo seznanili s trajnostnim načinom prometnega načrtovanja, ki bo osnova za pripravo strateškega dokumenta ter vlogo javnosti pri tem. Strokovnjaki bodo predstavili izzive in priložnosti ter primere dobrih praks trajnostne mobilnosti v primerljivih mestih. Vabljeni, da na javni razpravi podate tudi svoja izhodišča in mnenja.

PROGRAM:

1. Javna razprava: »Priprava Celostne prometne strategije v Občini Ilirska Bistrica«
17.00   Uvodni nagovor
17.10   Predstavitev Celostnih prometnih strategij
17.30   Proces vključevanja javnosti v pripravo celostnih prometnih strategij
17.40   Pregled stanja ter ključnih prometnih izzivov občine Ilirska Bistrica – javna razprava
19.00   Zaključek


Veselimo se srečanja z vami,
                                                                                            Emil ROJC l.r.
                                                                                           Župan Občine Ilirska Bistrica

Vabilo

Na prejšnjo stran