V Ilirski Bistrici preverjali možne scenarije razvoja prometa

Objavljeno dne 14. september 2016

V Ilirski Bistrici je včeraj v popoldanskih urah potekala že druga javna razprava na kateri so se občanke in občani seznanili z različnimi možnimi scenariji razvoja prometa v občini. Na razpravi so skupaj s strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije iskali in oblikovali različne cilje, rešitve in načine za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini, ki naj bi bili vključeni v Celostno prometno strategijo (CPS). Predstavljeni so bili trije skrajni scenariji razvoja prometa v občini v naslednjih desetih do dvajsetih letih ter njihovi potencialni rezultati, in sicer: boljša pretočnost motornega prometa, večja uporaba javnega prevoza ter povečanje kolesarjenja in pešačenja.

Tekom javne razprave se je na področju pešačenja kot najpomembnejši cilj izkazal izboljšanje varnosti za pešce, kljub temu pa se je le malo udeležencev opredelilo za zmanjševanje površin za avtomobile. Hkrati so udeleženci kot enega izmed pomembnejših ciljev opredelili tudi omogočanje pešačenja vsem skupinam, ob tem pa niso bili naklonjeni omogočanju boljše dostopnosti avtomobilom na račun slabših pogojev za pešačenje. Pri kolesarjenju si občanke in občani želijo predvsem novih kolesarskih poti znotraj Ilirske Bistrice in med naselji. Na račun novih kolesarskih stez bi dopustili tudi možnost zmanjšanja prostora za avtomobilski promet, vendar le ob oblikovanju mreže kolesarskih poti po Ilirski Bistrici. Prav tako velik pomen dajejo javnemu potniškemu prometu, za katerega si želijo voznih redov usklajenih z dejanskimi potrebami, kjer še posebej poudarjajo prilagodljivost odhodov in prihodov vlakov v delovnem času. Kar se tiče motornega prometa, si na eni strani želijo hitrejšega in bolj pretočnega prometa med naselji, na drugi pa umirjanja prometa v naseljih in stanovanjskih območjih. Pri mirujočem prometu je bila razprava namenjena predvsem vprašanju, ali je izbrani cilj Brezplačno parkiranje povsod za vse skladen z izbranim ciljem izboljšanja pogojev za pešačenje, ki vključuje povečanje površin za pešce. Pri tem so udeleženci pojasnili, da ne vztrajajo na parkiriščih znotraj mestnih oziroma vaških središč, vendar ne vidijo razloga za omejevanje parkiranja, saj je površin dovolj. So pa izkazali delen interes za to, da se središča krajev in osrednji trgi razbremenijo parkiranih vozil. Omejevanje parkiranja pa bi sprejeli le ob vzporednem izboljšanju pogojev za pešce in kolesarje. 

Vključevanje javnosti v oblikovanje Celostne prometne strategije bo intenzivno potekalo tudi v prihodnje. S pričetkom Evropskega tedna mobilnosti (16. 9. 2016) bo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica objavljena nagradna anketa, ki bo v tiskani obliki na voljo tudi na različnih lokacijah, njen glavni namen pa bo pridobiti čim več podatkov o stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa v občini. Vsi, ki bodo oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik in dopisali kontaktne podatke, se bodo potegovali za privlačne nagrade – zložljivo kolo, skiro in komplet kolesarskih lučk.

CPSIlirBistr_2JR_1CPSIlirBistr_2JR_3

Na prejšnjo stran