Nagradna anketa o mobilnosti

Objavljeno dne 21. oktober 2016

Vabimo vas, da izpolnite anketo o stanju, željah, navadah in pričakovanjih na področju mobilnosti v Občini Ilirska Bistrica!

Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). CPS je strateški dokument, ki bo močno vplival urejanje prometa v vaši Občini v naslednjem desetletju. Hkrati bo CPS podlaga za pridobivanje Evropskih sredstev za izvedbo konkretnih projektov s področja trajnostne mobilnosti v Občini Ilirska Bistrica. 

Način urejanja in upravljanja prometa močno vpliva na vsakdanje življenje ljudi, zato je pravilno, da vas, prebivalce občine, v proces nastajanja CPS na različne načine vključimo. Ob javnih razpravah, delavnicah in dogodkih smo oblikovali tudi anketo, s katero želimo pridobiti čim več podatkov o vaših stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa (kar vključuje javni, avtomobilski in mirujoč promet, hojo ter kolesarjenje). Izmed vseh navedenih oblik vključevanja javnosti le anketa omogoča pridobivanje podatkov večje skupine lokalnih prebivalcev, zato je za nas načrtovalce nadvse pomemben vir informacij.

Anketo prosimo rešite na elektronskem naslovu:  https://www.1ka.si/a/103100

Tiskane ankete bodo od 15. 9. 2016 na voljo na različnih lokacijah po občini, in sicer: na Občini Ilirska Bistrica, v Knjižnici Ilirska Bistrica, v Zdravstvenem domu, v Centru starejših občanov, v TIC, in na drugih lokacijah. Na teh mestih so pripravljene tudi skrinjice za oddajo ankete. Izpolnjeno anketo lahko tudi pošljete na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »anketa CPS«.

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v nagradnem žrebanju za glavno nagrado (zložljivo kolo), in druge privlačne nagrade, ki bo potekalo v drugi polovici oktobra 2016 v sklopu prireditve CPS v Domu na Vidmu. Točen datum prireditve bo objavljen na spletni strani občine.

 

Svoja vprašanja in pobude nam ves čas trajanja projekta CPS lahko podate tudi na naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Na prejšnjo stran