Vrtičkarstvo in kmetovanje v sodobni družbi

Objavljeno dne 27. oktober 2016

Drage občanke, dragi občani!
Vabimo Vas na usposabljanje o Vrtičkarstvu in kmetovanju v sodobni družbi, ki ga organizira Ljudska univerza Ilirska Bistrica v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019.
Namen usposabljanja je izpopolnjevanje spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki so potrebne za obdelovanje zemlje tako vrtičkov kot večjih površin. Cilj programa je še ozaveščanje o pomenu domačih semen in kultur prilagojenih določenemu okolju.

Izobraževanje bo potekalo potekalo v prostorih Osnovne šole Antona Žnideršiča dvakrat tedensko in sicer: 8., 15., 18., 23. in 25. novembra, z začetkom ob 17. uri.

Prijave zbiramo do 4. novembra.

VRTIČKANJE IN KMETOVANJE  V SODOBNI  DRUŽBI

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019, na OE LU Ilirska Bistrica izvajamo izobraževanje na temo Kmetovanje v sodobni družbi.

Namen usposabljanja je v  izpopolnjevanju spretnosti, znanj in usposobljenosti, ki so potrebne za obdelovanje zemlje tako vrtičkov kot večjih površin.  Cilj programa je še ozaveščanje o pomenu domačih semen in kultur prilagojenih določenemu okolju.

Ciljna skupina:

Usposabljanje je  namenjeno predvsem zaposlenim, samozaposlenim oz. s statusom kmeta starejšim od 45 let s končano največ poklicno šolo. Če bo prostor v skupini, bomo vanjo vključili tudi odrasle, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

Izvedbo obeh projektov omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Za udeležence je usposabljanje brezplačno.

Prijave:

Prijave sprejemamo do 4.11.2016 na

e-pošto: stikssvetom-oskpaz@guest.arnes.si

tel.: 05 71 45 022 ali 040 164 801 (Romana Morano)

 

Program VRTIČKANJE IN KMETOVANJE V SODOBNI DRUŽBI 

 

Vsebine

Teme predavanj

Št. ur

Okvirni datum  ob 17.00 – 20.15 ure

1

Splošno o kmetijstvu v sodobni družbi

Uvod o sodobnem kmetijstvu in prehrani  na lokalni in globalni ravni.

1

 

8.11. IB

 

 

Ekološka pridelava poljščin in zelenjadnic

Pomen analize  tal in pravilna izbira gnojil, zeleno gnojenje.

Pomen kolobarja in vrste stročnic, ki uspevajo pri nas.

Zatiranje škodljivcev in plevelov v ekološkem kmetijstvu.

2

2

2

 

 

29.11 IB

 

2

Semenarstvo

Semenarstvo in pomen ohranjanja avtohtonih semen.

 

1

 

 

 

Sadjarstvo

Naprava nasadov (lega, klima, sadilni material…)

Nove sorte sadnih vrst in način vzgoje.

2

2

15.11. IB

 

3

Predelava  pridelkov

Pogoji predelave živil.

Priprava pridelka  za tržišče.

2

2

18.11. IB

 

4

Trženje pridelkov in izdelkov

Priprava kalkulacije lastne cene in trženje pridelkov in izdelkov.

4

23.11. IB

 

5

SKUPAJ UR

 

20

 

eu sklad logo.jpgministrstvo za izoznšp logo.jpgOŠ antona žnideršiča čebela

Na prejšnjo stran