Razstava Gimnazije Ilirska Bistrica na strokovnem simpoziju ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije

Objavljeno dne 04. november 2016

Društvo učiteljev zgodovine Slovenije je skupaj z Vojaškim muzejem Slovenske vojske in Parkom vojaške zgodovine iz Pivke organiziralo strokovni simpozij ob praznovanju 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in 25. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Celodnevni strokovni simpozij je potekal v sredo, 26. 10. 2016, v prostorih Parka vojaške zgodovine v Pivki.

Po uvodnem pozdravu predstavnice Društva učiteljev zgodovine Slovenije in direktorja Parka vojaške zgodovine Pivka mag. Janka Boštjančiča sta sledili strokovni predavanji dr. Petra Jambreka z naslovom Vzajemna pogojenost ustavnega, oblastnega in osamosvojitvenega procesa 1990–92 ter Irene Uršič iz Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, ki je spregovorila o soočenju fotografij in spominov iz obdobja osamosvajanja Slovenije.

park vojaške zgodovine pivkapark vojaške zgodovine pivka

V nadaljevanju simpozija so spregovorili še predstavniki Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Dr. Valerija Bernik se je dotaknila obiska šolskih skupin v Vojaškem muzeju Slovenske vojske ter podala zgodovinski prerez vojaške obveznosti na Slovenskem, dr. Martin Premk je govoril o delovanju oklepnih enot JLA v vojni za Slovenijo, mag. Zvezdan Markovič o moči JLA – med mitom in resničnostjo ter dr. Blaž Torkar o vojaškem poteku osamosvojitve in problematiki virov.

Sledil je voden ogled razstave o osamosvojitvi Slovenije v Parku vojaške zgodovine, ob zaključku strokovnega simpozija pa sta profesorici Gimnazije Ilirska Bistrica Eneja Božič in mag. Sonja Škrlj Počkaj predstavili še razstavo o osamosvojitvenih aktivnostih na Bistriškem, ki smo jo spomladi 2016 pripravili na naši šoli. Predstavili sta potek izdelave razstave, aktivnosti dijakov ter izpostavili težave, na katere sta naleteli pri pripravi razstave. Udeleženci posveta so si lahko v prostorih Parka vojaške zgodovine razstavo tudi ogledali.

Aktiv profesoric zgodovine in geografije Gimnazije Ilirska Bistrica

Foto zgoraj: arhiv Parka vojaške zgodovine

Foto spodaj: Mateja Kafol

park vojaške zgodovine pivkapark vojaške zgodovine pivkapark vojaške zgodovine pivkapark vojaške zgodovine pivka

 

Na prejšnjo stran