Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je Družini prijazno podjetje

Objavljeno dne 07. december 2016

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je v letu 2014 pridobil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

V skladu s projektnim planom, si je izbral ukrepe in cilje, ki morajo biti doseženi v treh letih. Takrat DSO Ilirska Bistrica pridobi polni certifikat, ki ga ohrani s tem, da izbere nove ukrepe za naslednje triletno obdobje. Skupina zaposlenih po planu implementacije izbranih ukrepov zaključuje z urejanjem dokumentacije in poročil za leto 2016.

 

Pripravljen projektni plan vsebuje naslednje izbrane ukrepe:

 1. Izmensko delo
 2. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 3. Otroški časovni bonus
 4. Fleksibilni delovni odmori
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Nadomeščanje
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 11. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 14. Obdaritev novorojenca
 15. Ponudba za prosti čas
 16. Novoletno obdarovanje otrok

 

Izbrani ukrepi izboljšujejo pridobivanje najboljših kadrov in omogočajo njihovo  zadrževanje na delovnem mestu. Ukrepi povečujejo pripadnost zaposlenih podjetju, izboljšujejo organizacijsko kulturo in sodelovanje med zaposlenimi ter vodstvom.  Nove smernice poudarjajo pomembnost skrbi za zdravje vsakega zaposlenega, ki  je pomemben del podjetja.

Pridobitev certifikata ima predvsem dolgoročne učinke, ki se pokažejo na nivojih vodstva, zaposlenih in samega podjetja.

S pridobljenim certifikatom DSO Ilirska Bistrica svojim zaposlenim sporoča, da jim ni vseeno za njih in da želi, da se zaposleni dobro počutijo na svojem delovnem mestu.

                                                                             

Nadja Vidmar, strokovna vodja

družini prijazno podjetje

Na prejšnjo stran