Stališča do pripomb iz 1. javne razgrnitve SD1 OPN

Objavljeno dne 18. januar 2017

Na prejšnjo stran