Vizija razvoja trajnostne mobilnosti v naši občini

Objavljeno dne 15. februar 2017

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ilirska Bistrica je v galeriji Doma na Vidmu na ogled razstava o viziji razvoja trajnostne mobilnosti v Ilirski Bistrici, ki si jo lahko ogledate vsak dan v tednu med 9. in 16.uro, ob koncih tedna pa med 15. in 17. uro.
Razstavo, ki bo na ogled do konca meseca, so pripravili izdelovalci Celostne prometne strategije in učenci osnovne šole Dragotina Ketteja.

Ilirska Bistrica bo s pametnim načrtovanjem prometnih ureditev in strateškimi usmeritvami v razvoj in spodbujanje vseh vrst mobilnosti stremela k trajnostnemu razvoju občine.

Z varnimi in udobnimi peš in kolesarskimi povezavami, strateškim in celostnim načrtovanjem javnega prostora, spodbujanjem alternativnih oblik trajnostne mobilnosti ter zagotavljanjem varne in kvalitetne infrastrukture bo omogočala dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev. Pri tem bo posebno pozornost namenjala prijetnemu in zdravemu bivalnemu okolju.

Občina bo po svojih najboljših močeh prispevala k izboljšavam vseh vrst javnega potniškega prometa ter skrbela za boljše in bolj varne cestne povezave z avtocestnim križem, s čimer bo zagotavljala čim boljšo povezanost znotraj občine kot tudi širše. Aktivno bo pristopila k izboljšanju avtobusnih povezav in drugih oblik javnega prevoza, spodbujala bo uporabo, nadgradnjo in boljšo izkoriščenost železniške infrastrukture v občini ter se preko železnice povezala tako s širšimi regijskimi centri kot tudi s Hrvaško.

 

Na prejšnjo stran