REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V KROŽNO KRIŽIŠČE Gregorčičeva cesta LZ 135290, Bazoviška cesta LZ 135290 in Vojkov drevored LZ 135250

Objavljeno dne 12. april 2017

Na prejšnjo stran