Razvoj kolesarskega turizma v občini Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 13. april 2017

Kolesarski turizem je eden od najhitreje rastočih segmentov v turizmu in postaja ena izmed nosilnih gospodarskih panog. Predstavlja trajnostno obliko rekreacije, ki poleg ekonomske koristi prinaša tudi okoljsko in družbeno korist. Slovenska turistična organizacija trži Slovenijo kot obetavno športno destinacijo z velikim poudarkom na perspektivni vlogi kolesarskega turizma. Kolesarski turizem v središče postavlja kolo kot sredstvo za premikanje in počitniško motivacijo. Razvoj te oblike turizma vpliva na politiko trajnostne mobilnosti, spodbuja k ponovni rabi opuščene dediščine in infrastrukture ter omogoča razvoj turizma na odmaknjenih območjih in v obdobjih izven glavne turistične sezone.

Trendom v slovenskem merilu sledi tudi Občina Ilirska Bistrica, ki je pripravila Strategijo razvoja kolesarskega turizma v občini Ilirska Bistrica.

Naravna in kulturna raznolikost, velika gozdnata območja, strateška lega ter razvejano cestno omrežje  so dobro izhodišče za razvoj kolesarskega turizma, ki lahko postane vodilni turistični produkt v občini ali celo v regiji.

Cestna infrastruktura ne nudi kakovostne kolesarske izkušnje, vožnja po enoslednicah pa ni pravno, okoljsko in lastniško urejena. Kolesarska infrastruktura v občini trenutno zajema razgibane asfaltne in makadamske ceste in poti, ki so primerne za srednje in bolj izkušene kolesarje, medtem ko so fizično slabše pripravljeni kolesarji omejeni na porečje reke Reke, Brkine in območje Sviščakov ter Mašuna.

Prihodnost celostne kolesarske turistične ponudbe leži v snovanju kolesarjem prijazne ponudbe, poskrbeti pa bo potrebno tudi za promocijo med ciljnimi skupinami in zagotoviti kakovostne ter lahko dostopne podatke.

Analiza je pokazala, da imajo največji razvojni potencial v bistriški občini turni kolesarji, saj v destinaciji že obstaja razvejana mreža raznolikih cest in poti z panoramskimi razgledi, po katerih je vožnja s kolesom dovoljena.

Občina Ilirska Bistrica je za tuje kolesarje kratkoročno zanimiva predvsem kot tranzitna destinacija, z nadaljnjim razvojem kolesarskih produktov, pa ima možnost, da se pozicionira kot cilj domačih in tujih kolesarjev v regiji.

Razvoj celovitih kolesarskih turističnih produktov zahteva sodelovanje med destinacijami, povezovanje med občinami in sodelovanje med lokalnimi deležniki, kot so TIC, operativna delovna skupina, občina, kolesarske interesne skupine ter preostali turistični ponudniki.

V okviru strategije razvoja kolesarskega turizma občine Ilirska Bistrica so bile organizirane delavnice, na katerih so gostinci in kolesarji podali svoja mnenja, izkušnje in videnje obstoječega stanja.

Vabimo vas k ogledu celotnega dokumenta strategije razvoja kolesarskega turizma v občini Ilirska Bistrica v  pdf obliki!

Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Ilirska Bistrica

Na prejšnjo stran