Na Pregarjah izvedena delavnica o podjetništvu in kmetijstvu v sklopu projekta “Partnersko kmetovanje v Brkinih”

Objavljeno dne 26. april 2017

V petek, 21. 4. 2017 se je v Vaškem domu na Pregarjah odvijala delavnica o partnerskem kmetovanju v Brkinih. Potekala je v okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki spodbuja sodelovanje in prenos znanja med univerzo, prakso in lokalnim prebivalstvom.

Delavnico so vodili pedagoški mentorji ter delovni mentorici projekta: dr. Irma Potočnik Slavič (nosilka projekta, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Ljubljana), dr. Alenka Slavec (Ekonomska fakulteta), dr. Anton Perpar (Biotehniška fakulteta) ter Tamara Urbančič in Eva Šabec. Sodelovalo je tudi 6 študentov omenjenih fakultet ter 27 lokalnih prebivalcev, ki so svoj interes pokazali že v okviru terenskega anketiranja v mesecu marcu. Prvi del je bil namenjen predstavitvi ključnih poudarkov podjetniškega udejstvovanja; kaj je podjetništvo, kdo je podjetnik, kakšne so njegove lastnosti ter kakšne so prednosti povezovanja podjetništva in kmetijske panoge. Priložnost je tako najbolj obetavno iskati tam, kjer obstaja kupec z interesi, kjer je podjetništvo časovno, finančno in prostorsko izvedljivo ter kjer je izdelan realen posloven model za uresničitev. Temu je sledila tematika kmetovanja, s poudarki na kmetijski politiki, spodbudnem lokalnem okolju, zadružništvu, trženju ter ostalim oblikam partnerskega kmetovanja. Dosedanje dobre prakse, ovire ter izkušnje lokalnih prebivalcev so pomagale predstaviti realno sliko stanja kmetovanja v Brkinih in s tem predloge za izzive, vizije in inovacije za prihodnje. Sklepne ugotovitve so pokazale, da bi morali več narediti v smeri promocije in prepoznavnosti Brkinov, predvsem pa v povezovanju kmečkega prebivalstva, ki bi lahko pomenilo gonilo razvoja na tem območju. V okviru projekta je tako naslednji cilj študentov – skupaj z mentorji – pripraviti poslovne načrte za vse zainteresirane lokalne prebivalce ter s tem spodbuditi kakršnokoli obliko partnerskega kmetovanja v Brkinih. 

Projektna skupina projekta “Partnersko kmetovanje v Brkinih”

dr. Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo, Univerza v Ljubljani (nosilka projekta)

delavnica_pregarje_1.jpgdelavnica_pregarje_2.jpg

 

Na prejšnjo stran