POPRAVEK pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju občine Ilirska Bistrica v času referendumske kampanije

Objavljeno dne 04. september 2017

V Pogojih za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju Občine Ilirska Bistrica v času referendumske kampanje  št. 040-2/2017 z dne 28.8.2017 je bila ugotovljena napaka pri navedbi  datuma žrebanja plakatnih mest,  zato izdajam

 

 

 

P O P R A V E K 

 

POGOJEV

ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE

 

 

 

V Pogojih za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju Občine Ilirska Bistrica v času referendumske kampanje  se  besedilo v 6. točki  » žrebanje plakatnih mesto bo  9.9.2017 ob 9.00 uri«  popravi tako, da se pravilno glasi » žrebanje plakatnih mest bo  11.9.2017 ob 9.00 uri«.

 

Popravek se objavi  na oglasni deski in spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

Številka. 040-2/2017-2

Datum: 04.09.2017

 

 

 

 

 

Občina Ilirska Bistrica

Župan 

Emil Rojc

Po pooblastilu  št. 020-3/2017-2

Z dne 18.8.2017

Tanja Šajina

 

Na prejšnjo stran