Stališča do pripomb podanih na javni razgrnitvi OPPN Mašun

Objavljeno dne 25. oktober 2017

Na prejšnjo stran