Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vetrne elektrarne Knežak

Objavljeno dne 01. marec 2018

Na prejšnjo stran