KROŽIŠČE PRI BLAGOVNICI

Objavljeno dne 01. maj 2018

Krožišče pri blagovnici pomembno pripomore k boljši prometni varnosti, saj uspešno umirja hitrost prometa in skrbi za boljšo pretočnost prometnih tokov skozi mesto.

Prejšnje trikrako krožišče s pravokotnim sekanjem smeri je imelo veliko število konfliktnih točk v križanju prometnih smeri, zato se je Občina Ilirska Bistrica odločila za sodobnejšo obliko križišča, ki sledi evropskim smernicam o varnosti v prometu.

Zaradi gradnje novega križišča se na vzhodni strani ni posegalo v robne parcele, stavbe in ureditve, zahodna stran pa je doživela nekaj sprememb. Z izgradnjo krožišča so prebivalci stanovanjskega bloka in lastniki lokalov na naslovu Vojkov drevored 2 dobili prenovljen uvoz na parkirišče, pločnik in zelenico, odslej pa bodo svoje avtomobile lahko parkirali na urejenih parkirnih površinah vzdolž Gregorčičeve ulice.

Pomembna novost v prometu ob krožišču je dovoljeno zavijanje iz smeri Trnovega na Župančičevo ulico, saj je bilo doslej tovrstno zavijanje prepovedano. Olajšan dostop do Župančičeve ulice pa obenem pomeni tudi bistveno lažji dostop do Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, do katerega se je prej dostopalo le preko Titovega trga.

Pred trgovino Kik bodo na novo urejene parkirne površine, namenjene parkiranju strank in obiskovalcev.

Pešci se lahko nemoteno gibljejo po novo urejenih pločnikih, za prečkanje cestišča pa so izvedeni prehodi za pešce preko vseh krakov krožnega križišča.  

V okviru projekta izgradnje krožišča so bile obnovljene elektroenergetske naprave in javna razsvetljava; zgrajeni so bili novi kanali v ločenem sistemu; novo pa je tudi odvodnjavanje z izvedbo meteorne kanalizacije. Nov fekalni in nov meteorni kanal iz smeri Gregorčičeve ceste proti Bazoviški cesti bosta služila za kasnejše ločevanje priključkov obravnavanega območja in nadaljevanje izvedbe ločenega sistema kanalizacije.

Pred trgovino Kik bodo na novo urejene parkirne površine, namenjene parkiranju strank in obiskovalcev. Preureditev navadnega krožišča v krožno križišče sledi težnji za izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu in boljši prepustnosti cest v Občini Ilirska Bistrica.

 

 

Na prejšnjo stran