Stališča do pripomb podanih na javni razgrnitvi OPPN Sviščaki

Objavljeno dne 28. maj 2018

Na prejšnjo stran