NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Objavljeno dne 19. junij 2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

 -  zemljišče parc. št. 324/3 v izmeri 137 m2 (ID znak: parcela 2524 324/3)  k.o. 2524 Trnovo

Cena navedene nepremičnine je 3.440,00 EUR brez DDV.

Rok za oddajo ponudbe: 9.7.2018

 

Besedilo namere.docx

Na prejšnjo stran