MESTO ILIRSKA BISTRICA POSTAJA KOLESARJEM PRIJAZNO MESTO

Objavljeno dne 30. oktober 2018

Z vzpostavitvijo prve kolesarske povezave po mestu Ilirska Bistrica tudi naš kraj postaja prijaznejši in predvsem varnejši za kolesarje. Gregorčičevi cesti se obetata nov prehod za pešce in nov pločnik.


Kolesarski pas bo izveden od krožnega križišča pri Matetu do  krožnega križišča pri Spetiču. 1253 metrov dolg in v povprečju 1,24 metrov širok pas bo potekal obojestransko ob voznem pasu po Gregorčičevi cesti in po Bazoviški cesti med omenjenima krožiščema. Kolesarski pas bo označen s talno in vertikalno prometno signalizacijo. Za hiter servis kolesa bo postavljena postaja za popravilo koles; s števcem kolesarjev pa bo Občina Ilirska Bistrica spremljala vpliv novih kolesarskih površin na povečanje števila kolesarjev.

 

Novih površin se bodo razveselili tudi vsi ljubitelji pešačenja, saj bo na Brinškovem klancu pred lekarno umeščen nov prehod za pešce. Vsem, ki prihajajo v lekarno čez Hrib svobode, bo skupaj z novo zgrajenim 40 metrov dolgim pločnikom bistveno olajšano prečkanje Gregorčičeve ceste. Za varno prečkanje prehodov za pešce v mraku in temi pa bodo dodatno poskrbele talne utripalke, ki bodo nameščene še na prehode pri komunali, bivšem Lovcu,  sodišču in Sokolskem domu.

 

Taktilne oznake na prehodih za pešce in ob krožišču pri Spetiču bodo slepim in slabovidnim služile za boljšo orientacijo in večjo varnost pri prečkanju ceste.

 

Udejanjanje Celostne prometne strategije

 

Nove kolesarske poti po mestu, nove talne označbe in hodniki za pešce so dokaz, da Občina Ilirska Bistrica uspešno uresničuje zadane cilje, ki si jih je zastavila z izdelavo Celostne prometne strategije v letih 2016 in 2017. Eden od petih stebrov Celostne prometne strategije, ki je usmerjen v izkoriščanje potencialov hoje in kolesarjenja, poudarja, da se morajo nove prometne ureditve prilagajati potrebam pešcev in kolesarjev, ne pa motornemu prometu. Za izboljšanje naravi prijaznega gibanja na prostem pa je bilo potrebno zagotoviti večjo varnost pešcev in kolesarjev in izboljšati obstoječo infrastrukturo.  

 

Leta 2015 je mesto Ilirska Bistrica dobilo obvozno cesto, na katero se je uspešno preusmeril tovorni in tranzitni promet. Mestno središče se je razbremenilo in ponudila se je priložnost za preureditev Vilharjeve, Gregorčičeve in Bazoviške ceste. Z namenom umirjanja prometa in izboljšanja pretočnosti križišč so bila v tem obdobju zgrajena tri krožišča; na območju Osnovne šole Dragotina Ketteja pa so bile rekonstruirane prometne površine, s katerimi se je pešce popolnoma ločilo od prometnih poti. K večji varnosti pešcev je občutno pripomoglo tudi novo avtobusno postajališče pri Domu na Vidmu, ki omogoča varno vstopanje na avtobus in sestopanje z njega. Celostna uresničitev projekta Varna pot v šolo in ureditev novih parkirnih površin ob lekarni, zdravstvenemu domu in Domu na Vidmu predstavlja pomemben napredek za varnost in umiritev prometa na omenjenem območju. Urejene kolesarske povezave pa predstavljajo pomemben korak pri približevanju evropskim smernicam zdrave in okolju prijazne športne aktivnosti.    

04 Logo_EKP_kohezijski_sklad

 

Za izvedbo kolesarskega pasu je zadolženo podjetje Kreativ inženiring, d. o. o., za ostala dela pa je zadolženo podjetje Euro MB. Vrednost izvedbe kolesarskega pasu znaša 90.000 evrov, ostala dela pa so ocenjena na 70.000 evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 84.630 evrov.

04 s kolesom1.jpg04 s kolesom2.jpg

Na prejšnjo stran