BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJA ZA OBČANE

Objavljeno dne 29. januar 2019

Mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

eko sklad en svet

Mrežo ENSVET skupaj z občinami organizira Eko sklad. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.

ENERGETSKO SVETOVANJE

 

KAKO IN KJE DO NASVETA?

 

 • Osebno svetovanje:  SPE Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 2 (Dom na Vidmu)

Ilirska Bistrica

      Svetovanje : vsak petek od 15.00 do 19.00

      Predhodno se najavite po telefonu 05 711 23 00 ali 05 714 13 61

      (vsak delovni dan občine)

 

 

 • Brezplačna telefonska številka 080 1669 nudi osnovne informacije in podatke o posameznih temah,  svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

 

KDO IN KAJ SVETUJE?

 

V pisarni vas pričakujem Lucjan Batista - energetski svetovalec mreže ENSVET  

Skupaj z vami bom poskušal najti za vas najboljše rešitve iz naslednjih področij:

 

 • energetske sanacije stavb ali učinkovito energetsko zasnovo novogradnje,
 • ustrezna zasnova zunanjega toplotnega ovoja stavbe,
 • ustrezna izbira stavbnega pohištva in zasteklitev,
 • pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta,
 • izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje,
 • uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode,
 • možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE,
 • vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu,
 • nakup novega ali predelanega električnega ali hibridnega vozila,
 • proizvodnja električne energije za lastne potrebe.

 

NASVETI SO ZA OBČANE BREZPLAČNI!

 

Na prejšnjo stran