Migrantska problematika na Ilirskobistriškem

Objavljeno dne 01. januar 2019

Ob naraščajočem številu nezakonitih prehodov meje se prebivalci na območju Občine Ilirska Bistrica pogosteje srečujejo s tujci, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo. Na pobudo svetnika stranke NSi Andreja Černigoja smo o tej aktualni temi govorili s komandirjem Policijske postaje Ilirska Bistrica Karolom Iskro.

Ob naraščajočem številu nezakonitih prehodov meje se prebivalci na območju Občine Ilirska Bistrica pogosteje srečujejo s tujci, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo. Na pobudo svetnika stranke NSi Andreja Černigoja smo o tej aktualni temi govorili s komandirjem Policijske postaje Ilirska Bistrica Karolom Iskro.

Kako kot komandir Policijske postaje Ilirska Bistrica ocenjujete trenutno stanje glede nezakonitih prestopov meje v občini Ilirska Bistrica?

Policisti Policijske postaje Ilirska Bistrica smo v letu 2018 prijeli in obravnavali 2565 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo schengensko mejo oz. državno mejo z Republiko Hrvaško. V letu 2017 je bilo takšnih oseb 564. Največji delež obravnavanih oseb so predstavljali državljani držav Bližnjega in Srednjega vzhoda, Azije in Afrike, kjer so še posebej izstopali državljani Pakistana, Afganistana in Irana.

Kljub povečanju števila obravnavanih oseb za 355 % v primerjavi z letom 2017 ocenjujem, da so zadeve obvladljive. Policisti PP Ilirska Bistrica izvajajo varovanje zunanje schengenske meje v skladu s schengenskimi standardi 24 ur na dan. Ob tem jim nudijo pomoč policisti iz drugih policijskih enot in pripadniki Slovenske vojske.

 

Katero območje znotraj občine beleži največ srečanj s tujci?

Največ oseb ja na nedovoljen način vstopilo v Republiko Slovenijo na območju med mejnim prehodom Jelšane in vasjo Veliko Brdo, na območju mejnega prehoda Starod, v zadnjem obdobju pa tudi na območju Gomancev.

 

Kako naj ravnajo občani, ki srečajo neznane osebe, za katere domnevajo, da so tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo? Naj jim pomagajo in jih nahranijo ali naj enostavno pokličejo policijo in jih prijavijo?

V primeru srečanja občanov z osebami, za katere domnevajo, da so tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, naj pokličejo na številko 113 ali na telefonsko številko Policijske postaje Ilirska Bistrica 71 40 400.

 

Kako policija v takšnem primeru obravnava migranta? Ali mora skozi postopek tudi prijavitelj dogodka?

V primeru obvestila občanov o pojavu oseb, za katere domnevajo, da so tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, le-ti ne bodo na nikakršen način vključeni v postopek. Lahko pa to obvestilo podajo tudi kot anonimna oseba.

 

Včasih se zgodi, da naši občani pogrešajo kakšno od osebnih reči, kot so na primer oblačila ali obutev. Težko je dokazati, da so za krajo odgovorni prav migranti. Kaj naj občani storijo v takšnem primeru?

V takšnih primerih predlagamo, da občani  podajo prijavo o dejanju.

Temeljna naloga policije je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, zato policija žrtvam kaznivih dejanja pomaga ter jim zagotavlja varnost in zaščito. Daje jim ustrezne informacije, obenem pa posveča posebno pozornost sodelovanju z žrtvami.

Policija mora izvesti potrebne ukrepe, da se morebitna kazniva dejanja preprečijo oz. da se storjena kazniva dejanja odkrijejo, preiščejo; da se odkrije storilec in zavarujejo dokazi za kazenski postopek.

 

Kakšen je postopek ob prijavi kraje? Nam ga lahko podrobneje opišete?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, ga lahko prijavite policiji ali državnemu tožilstvu. To lahko storite tako, da pokličete na najbližjo policijsko postajo ali intervencijsko številko policije 113 ali se zglasite na najbližji policijski postaji ali v pisarni državnega tožilstva. Lahko tudi po pošti pošljete pisno prijavo, po spletu oddate elektronsko naznanilo kaznivega dejanja ali pa podate anonimno prijavo (po telefonu ali spletu).

Na podlagi prijave bodo policisti začeli preiskovati sum storitve kaznivega dejanja. Glede na okoliščine posameznega primera bodo ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili. Za zagotovitev varnosti žrtev in preprečevanja novih kaznivih dejanja je pomembno, da se naznanjeno kaznivo dejanje prijavi čim prej. Za raziskavo kaznivega dejanja bodo policisti potrebovali številne informacije, ki jih bodo lahko dobili predvsem od žrtev (oškodovancev) in drugih občanov.

Policisti bodo od žrtev (oškodovancev) in morebitnih prič zbirali obvestila in dokaze o kaznivem dejanju (kdaj, kje je bilo storjeno, kako, kakšne so njegove posledice, kdo je storilec oz. podroben opis neznanega storilca, podatke o odtujenem premoženju, škodi in druge podatke za kazenski postopek). Pomembne so vse podrobnejše informacije. Bodite pozorni na morebitne sledove kaznivega dejanja in jih, če je le mogoče, ohranite, saj bodo lahko v nadaljnjem postopku pomemben materialni dokaz.

Pri preiskovanju kaznivega dejanja bodo policisti zoper osumljenca izvajali z zakonom določene ukrepe in opravila. Pristojno okrožno državno tožilstvo bodo pisno obvestili o vseh ugotovitvah in mu predložili zbrana obvestila. Za nadaljnje ukrepe je pristojno okrožno državno tožilstvo.

 

Kaj svetujete lastnikom zapuščenih hiš, ki pogosto postanejo zasilna prenočišča za migrante? Kakšen je vaš nasvet za večjo varnost občanov in njihovega premoženja nasploh?

Glede varovanja vašega premoženja lahko največ storite sami predvsem s tehničnim varovanjem in ovirami (protivlomna vrata, rešetke ...) ali pa tako, da:

 • ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta (tudi straniščno okno, garažno okno, vrata delavnice, okna odprta na ventus …);
 • ne pokažite, da ste odsotni in ne puščajte vidnih sporočil (do kdaj vas ne bo doma, kam ste šli ...) ter sporočil na telefonskem odzivniku;
 • ne puščajte ključev na skrivnih mestih, kjer jih vlomilec lahko najde;
 • ne odstranjujte rož z okenskih polic in balkonov, ker to jasno kaže, da vas ni doma;
 • ne zastrite oken s temnimi zavesami, polkni ali roletami;
 • tehnični predmeti (TV, video, kamera, računalniki …) naj se ne vidijo od zunaj;
 • če odhajate na dopust, prosite sorodnike, sosede, prijatelje oz. druge osebe, ki jim zaupate, naj dnevno nadzirajo vaš dom in praznijo poštni nabiralnik;
 • odpovejte časopis za čas trajanja dopusta;
 • vrednejše predmete shranite na varno mesto;
 • gotovino, nakit večje vrednosti in vrednostne papirje raje hranite na banki v sefih;
 • naredite si seznam vrednejših predmetov ali umetnin (opis njihovih prepoznavnih značilnosti);
 • zapišite si številke koles, motornih koles, TV in drugih predmetov ter njihove prepoznavne značilnosti, s čimer boste povečali možnost najdbe ali povrnitve, če vam jih bodo ukradli; 
 • sobivanje v soseski, bloku ali na podeželju narekuje soodgovornost do sosedov, zato predlagamo, da se pogovorite s sosedi o tem, kako si lahko medsebojno pomagate –  zlasti ob pojavu neznancev v naselju in o tem takoj obvestite policijo.

Idealnega varovanja ni. Tudi če ste ukrenili vse zgoraj navedeno, vam še vedno lahko vlomijo, zato zavarujte svoj dom (pri kateri zavarovalni družbi se odločite sami). 

Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte storilcev prijeti sami, zlasti če so fizično močnejši ali celo oboroženi, ampak takoj pokličite policijo. Lahko pa veliko pomagate pri izsleditvi storilca, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo), ki so se gibale v vaši okolici, registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila ter smer pobega storilcev.

Če je do kaznivega dejanja že prišlo, do prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi pripomogle k odkritju storilcev.

Na prejšnjo stran