Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki

Objavljeno dne 26. februar 2018

Na prejšnjo stran