SREČANJE LASTNIKOV GOZDOV

Objavljeno dne 04. junij 2018

Srečanje bo v torek, 5. junija 2018, ob 19. uri v Krpanovem domu v Pivki!

 

Vabimo vas na

SREČANJE LASTNIKOV GOZDOV,

ki bo

 v torek, 5. junija 2018, ob 19. uri,

v prostorih

Krpanovega doma v Pivki.

Namen srečanja je predstavitev združevanja lastnikov gozdov v društva in predstavitev prednosti povezovanja predvsem za manjše lastnike gozdov. Na predavanjih bo uvodoma predstavljena tematika lesne biomase iz zasebnih gozdov ter priporočeni pristopi pri gospodarjenju. Združevanje lastnikov gozdov lahko pomembno prispeva k obsežnejšem gospodarjenju z gozdovi v zasebni lasti in prispeva k ekonomsko ugodnejšem načinu gospodarjenja. Prav tako bodo predstavljene socialne funkcije gozda, med njim bo izpostavljena vloga gozda v turizmu.

Glavni namen dogodka je:

1. Predstaviti stanje in pristope na področju gospodarjenja z zasebnimi gozdovi

2. Predstaviti možnosti in ekonomske prednosti, ki jih pomeni združevanje lastnikov

3. Predstaviti socialne funkcije gozda, predvsem vloga gozda v turizmu

 

Program dogodka:

19:00 – 19:05 Kratka predstavitev projekta ForBioEnergy (dr. Dunja Mahne, RRA Zeleni kras d.o.o.)

19:05 – 19:25 Trajnostno gospodarjenje z gozdom (Egon Rebec, Kmetijsko gozdarska zbornica)

19:25 – 19:50 Povezovanja lastnikov gozdov in socialne funkcije gozda (Jože Prah, Zavod za gozdove)

19:50 – 20:05 Zaraščajoče površine kot vir biomase (dr. Darij Krajčič, Gozdarski inštitut)

20:05 – 20:30 Razprava in povezovanje

 

Vljudno vabljeni,

Dunja Mahne (RRA Zeleni kras) in Nike Krajnc (Gozdarski inštitut Slovenije).

logo gozd

 

Na prejšnjo stran