Preklic ukrepa prekuhavanja pitne vode za uporabnike Vodovoda Vrbovo

Objavljeno dne 21. februar 2019

Uporabnike pitne vode Vodovoda Vrbovo obveščamo,  da je po meritvah mikrobiološka skladnost pitne vode USTREZNA, zato preklicujemo ukrep prekuhavanje vode.

Na prejšnjo stran