Nedovoljen odvzem vode iz hidrantov se bo kaznoval

Objavljeno dne 01. april 2019

V Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., smo v preteklem letu zaznali številne nelegalne odvzeme večjih količin vode iz hidrantnega omrežja. Takšno dejanje je nedopustno, posledice pa nosimo vsi občani.

V Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., smo v preteklem letu zaznali številne nelegalne odvzeme večjih količin vode iz hidrantnega omrežja. Takšno dejanje je nedopustno, posledice pa nosimo vsi občani.

Hidranti na območju javnega vodovoda so namenjeni predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno vzdrževani.

Brez soglasja upravljalca javnega vodovoda se sme vodo iz hidranta uporabiti samo za gašenje požarov in za odpravljanje posledic naravnih nesreč. V primeru velike porabe vode na hidrantih obstaja nevarnost, da pride do težav pri zagotavljanju požarne varnosti in oskrbi prebivalcev s pitno vodo.

Odvzem vode brez predhodnega dovoljenja oziroma soglasja se kaznuje, takšno početje pa bo prijavljeno pristojnim organom.

Vse občane Občine Ilirska Bistrica zato pozivamo, da morebitne kršitve nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov prijavite s fotografijami oziroma z ostalimi dokazljivimi informacijami na našo tel. št. 05 71 10 684, na e-mail: info@jpk-ilb.si ali neposredno občinski komunalni inšpektorici na tel. št. 05 71 41 361 ali na e-mail: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

Na prejšnjo stran