Čas zborov

Objavljeno dne 01. april 2019

V mesecu marcu društva in druga združenja pregledajo uspehe in težave, ki so jim bila priča v preteklem letu in si zastavijo naloge ter določijo cilje za delov tekočem letu. To vse so počeli tudi člani DU Ilirska Bistrica na zboru, ki so ga izpeljali v soboto, 16.3.2019.Sidro

V  mesecu marcu društva in druga združenja pregledajo uspehe in težave, ki so jim bila priča v preteklem letu in si zastavijo naloge ter določijo cilje za delov tekočem letu. To vse so počeli tudi člani DU Ilirska Bistrica na zboru, ki so ga izpeljali v soboto, 16.3.2019.

Ker so se že pred leti dogovorili, da bo vsak zbor članov tudi kulturno obarvan, so na začetku prisluhnili društvenemu MePZ Avgust Šuligoj, ki jim je zapel tri znane pesmi.

Nadaljevanje je potekalo po določilih poslovnika in dnevnega reda. Predsedujoča zboru Dora Kalčič je po uvodnih formalnostih zaprosila predsednika društva Jožeta Roliha, da prisotne seznani s poročilom o delu v preteklem letu. Predsednikovo poročilo je zajelo več sklopov delovanja, in sicer delo na področju kulture, v katerem je podrobno orisal delo pevskega zbora, ki mu predseduje Breda Poljšak in ga vodi Anamarija Surina; dosežke športnikov, kjer  je izpostavil prvouvrščene balinarje na pokrajinskih igrah in njihovo drugo mesto na državnem prvenstvu ter dosežke drugih tekmovalcev v različnih disciplinah. Zahvalil se je predsedniku komisije za šport Branku Skrtuza uspešno delo.Tretji sklop obsega za člane in druge pomembno dejavnost, to je skrb za starejše predvsem preko vseslovenskega projekta Starejši za starejše, ki v okviru društva deluje že enajsto leto. Zahvala gre prostovoljkam in prostovoljcem ter mentorici Dori Kalčič. Ni pa pozabil tudi na za upokojence pomembne dejavnosti, to sosrečanja in izleti. Predsednica komisije Angelca Vrh je bdela nad njihovo izvedbo. Ni pa šlo brez manjših težav, ki so vezane na delovanje društva, vzdrževanje prostorov in zgradbe ter športnih objektov, za kar je še vedno premalo sredstev, kar je bilo razvidno iz finančnega poročila Majde Primc, ki se je poslovilapo desetih letih dela s financami. Hvala Majda! Da bodo sproti reševali težave in izvajali dogovorjene programe, jeRolih povedal, ko je članstvo seznanil s programom dela in finančnim načrtom. Za realizacijo smo odgovorni vsi, saj vodstvo brez podpore posameznikov tega ne bo zmoglo.

Pohvale in čestitke jim je izrekel namestnik predsednika PZDU JPFranc Koščak, kiso se mu pridružile predsednice društva U3ŽO Nevenka Tomšič, Društva invalidov Ilirska Bistrica Jožica Žibretinpredstavnica Koronarnega društva Ilirska BistricaBreda Poljšak.

 

Za DU Ilirska Bistrica

Franc Gombač

Na prejšnjo stran