Poplave znova prizadele Občino Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 01. januar 2019

Zaradi obilnih padavin prvi konec tedna v februarju so reke in potoki na Ilirskobistriškem zopet prestopili bregove in marsikje ogrožali objekte. Meteorna voda je zalivala kleti in garaže, poplavljena cestišča in manjši plazovi pa so zaprli več cest.

Zaradi obilnih padavin prvi konec tedna v februarju so reke in potoki na Ilirskobistriškem zopet prestopili bregove in marsikje ogrožali objekte. Meteorna voda je zalivala kleti in garaže, poplavljena cestišča in manjši plazovi pa so zaprli več cest.

»V soboto, 2. februarja 2019,  so se razmere najprej pričele slabšati ob zgornjem toku reke Reke – ob vaseh Zabiče, Trpčane, Kuteževo. Ob Sušačkem potoku v Novokračinah je začela naraščati voda v ponikovalnici, ki ni mogla požirati velike količine vode, zato je prišlo do ojezeritve. Ker so se padavine v popoldanskem in večernem času še izdatneje okrepile, so se  poplavljanja pojavila tudi nižje ob reki Reki v samem mestu Ilirska Bistrica in v vaseh, kjer se je občutno dvignil nivo reke Reke in reke Bistrice, številne nevšečnosti pa je povzročila tudi meteorna voda. Zaradi intenzivnih neviht, ki so bile najbolj izrazite ob zaključku prehoda fronte v sredini noči na nedeljo, je pričelo poplavljati še na območju vasi Topolc, Gornja Bitnja in Ribnica,« je razsežnost poplav opisal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v Ilirski Bistrici Luka Špilar.

V prvi fazi intervencije sta bili aktivirani PGD Podgora Podgraje in PGD Jelšane, v večernih urah pa so bila aktivirana tudi preostala društva celotne Gasilske zveze Ilirska Bistrica. Več kot 40 intervencij je zabeležilo samo PGD Ilirska Bistrica. V delni sestavi je bil aktiviran tudi občinski štab civilne zaščite, pri intervencijah pa je sodelovalo tudi poveljstvo Gasilske zveze Ilirska Bistrica in več pogodbenikov civilne zaščite, ki so pomagali polniti protipoplavne vreče in jih razvažati na prizadeta območja.

»Prvi interventni ukrepi so izvedeni že po dogodku. Najzahtevnejša intervencija za vzpostavitev prevoznosti ceste je bila izvedena pri zaselku Šmagurje, kjer je voda odnesla del ceste. Ob tokratnem neurju so največjo škodo utrpeli vodotoki, škoda pa se je pojavila tudi na javnih poteh in lokalnih cestah, kjer je prišlo do razdiranja ustrojev ceste, zato je bila na teh odsekih otežena prevoznost,« je povedal Luka Špilar.

Po prvih grobih ocenah je škode za okrog 2.100.000 evrov. Koncesionar VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., ocenjuje, da so vodotoki utrpeli škodo v višini približno 1.300.000 evrov; lokalne ceste javne poti  in ostala komunalna struktura pa beležijo škodo v višini okrog 700.000 evrov. Škoda na zasebnih objektih in kmetijstvu je ocenjena na približno 100.000 evrov. Po prvih ocenah zavoda za gozdove naj bi bilo za 82.000 evrov škode na gozdnih cestah in za 15.000 evrov škode na protipožarnih presekah.

Kako obsežne so bile zadnje poplave priča podatek, da je bil presežen eden izmed večletnih rekordov nivoja reke Reke, ki je izmerjen v merilni postaji Rečica. Gladina vode je dosegla višino neverjetnih 6.38 m, kar je nad zmožnostjo požiranja skozi prelivna polja na mostu v Rečici, Reka pa se je zajezila na samem mostu. Količina padavin v vasi Kuteževo skozi celoten padavinski dogodek je presegla 374 l/m², na urbanem območju Ilirske Bistrice pa je količina padavin presegla 171 l/m². Po dogodku so se pojavili tudi prvi izviri podtalne vode na območju zgornjega toka reke Pivke pod vasjo Koritnice, kar kaže na napolnjenost vodonosnika z vodo.

Minister Leben obiskal prizadeta območja

V nedeljo, 3. februarja 2019, je Občino Ilirska Bistrica obiskal minister za okolje in prostor Jure Leben, ki si je v družbi direktorja direkcije za vode Tomaža Prohinarja in namestnika poveljnika GZS Darka Muhiča skupaj s predstavniki GZ Ilirska Bistrica in OŠCZ ogledal prizadeto območje. Minister Leben je poudaril, da je v letošnjem proračunu zagotovljenih 149 milijonov evrov za protipoplavne ukrepe in urejanje vodotokov ter obljubil aktivnejše sodelovanje države pri ureditvi omenjenega področja. Okoljski minister se je z ilirskobistriškim županom Emilom Rojcem dogovoril, da se bodo že v kratkem za skupno mizo sestali s predstavniki občinskega štaba civilne zaščite in direkcije za vode, kjer bodo pregledali projekte Občine Ilirska Bistrica za zagotovitev poplavne varnosti in uredili vse potrebno, da se načrtovani posegi v prostor tudi realizirajo.

 

04 poplave1

 

04 poplave3

 

04 poplave4

 

04 poplave5

 

Na prejšnjo stran