Priporočila za občane Ilirske Bistrice

Objavljeno dne 01. januar 2019

V zadnjem času prihaja do vse večjega nezadovoljstva občanov zaradi problematike onesnaževanja našega bivalnega okolja, ki je najverjetneje posledica povečanja prisotnosti ilegalnih migrantov. V sklopu opravljanja naše dejavnosti v Občini Ilirska Bistricca se z odpadki, ki se nahajajo predvsem po gozdovih, srečujemo vsakodnevno.

V zadnjem času prihaja do vse večjega nezadovoljstva občanov zaradi problematike onesnaževanja našega bivalnega okolja, ki je najverjetneje posledica povečanja prisotnosti ilegalnih migrantov. V sklopu opravljanja naše dejavnosti v Občini Ilirska Bistricca se z odpadki, ki se nahajajo predvsem po gozdovih, srečujemo vsakodnevno.

Zajeta slika

 

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 s spremembami; ZVO-1) v zadevi nezakonito odloženi komunalni odpadki, ki so v lasti države ali občine, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki oz. njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Če so na zemljišču v lasti države ali občine nezakonito odloženi odpadki, ki niso odpadki iz prejšnjega odstavka, odredi državna inšpekcija, pristojna za okolje, izvajalcu javne službe ali drugi osebi, pooblaščeni za ravnanje z določenimi vrstami odpadkov, njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Stroške odstranitve odpadkov iz prejšnjih členov nosi lastnik zemljišča; v primeru, da izvaja posest druga oseba, pa ta oseba. V kolikor policija ali inšpekcija odkrijeta povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, imata občina ali država pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka. Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih odpadkov občinska, drugih odpadkov pa državna inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku zemljišča.

 

JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., ob samoinciativnosti lastnikov zemljišč predlaga, da se udeleženci čistilnih akcij ravnate po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so dostopna na njihovi spletni strani (Tabela 1, dostopno na: http://www.nijz.si/sl/priporocila-ob-cistilnih-akcijah-0).

 

Tabela 1: Priporočila ob čistilnih akcijah s strani NIJZ

 1. Najpomembnejša je naša varnost, zato se primerno oblečemo in obujemo ter zaščitimo roke s primernimi rokavicami (priporočljive so usnjene delovne rokavice ali rokavice iz čvrstejšega blaga, ojačane z gumo ali usnjem).
  Pri pobiranju odpadkov lahko naletimo na ostre predmete (odprte pločevinke, razbito steklo ...), s katerimi ravnamo še toliko bolj previdno, da preprečimo ureznine ali  vbode.
  Če naletimo na injekcijsko iglo, jo z orokavičeno roko previdno poberemo in  odložimo v plastenko iz trde plastike. Plastenko nato dobro zapremo s pokrovčkom.  Če čistimo sami, zaprto plastenko oddamo pooblaščenemu zbiralcu ali se dogovorimo z zdravstveno službo. Če je poleg igle tudi tulec, v nobenem primeru igle ne poskušamo pokriti s tulcem. Otroke poučimo, da se odvrženih igel ne dotikajo in da o najdbi obvestijo odrasle.

Če bi prišlo do vboda, iztiskamo kri ob vbodu in pustimo, da kri teče. Rane ne sesamo. Če imamo možnost, izpiramo z mlačno tekočo vodo ali s fiziološko raztopino vsaj 10 minut, nato vbodeno mesto prelijemo ali obrišemo z alkoholnim razkužilom za kožo, ki naj učinkuje, dokler se ne posuši (2 do 3 minute). Rano sterilno obvežemo in odidemo do osebnega zdravnika.

  Med delom ne kadimo in ne uživamo hrane.
  Priporočljivo je, da smo cepljeni proti klopnemu meningoencefalitisu.
  Po opravljenem delu roke temeljito umijemo z milom in toplo vodo in jih po potrebi razkužimo.

 

 

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

 

 

 

 

Na prejšnjo stran