Brezplačno polnjenje električnih vozil tudi v Ilirski Bistrici

Objavljeno dne 01. januar 2019

Konec lanskega leta je Občina Ilirska Bistrica postala bogatejša za dve postaji za polnjenje električnih vozil, ki omogočata hkratno polnjenje štirih avtomobilov.

Konec lanskega leta je Občina Ilirska Bistrica postala bogatejša za dve postaji za polnjenje električnih vozil, ki omogočata hkratno polnjenje štirih avtomobilov.

S ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v prometu, je Občina Ilirska Bistrica uspešno kandidirala na javni poziv Eko sklada in pridobila nepovratno finančno spodbudo za postavitev polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Nature 2000.

Prva postaja za polnjenje električnih avtomobilov je postavljena na parkirišču ob občinski stavbi, druga polnilna postaja pa se nahaja na parkirišču ob kulturnem in administrativnem središču Domu na Vidmu. Vsaka polnilna postaja omogoča polnjenje dveh vozil hkrati –  vsako na svoji vtičnici. Opremljena je z dvema standardnima vtičnicama, na katerih je možno polnjenje vozil z močjo do 22 kW.

Polnilna postaja ima vodoodporno ohišje, ki je zaščiteno pred vandali. V primeru izpada napajanja polnilnice se vtikači avtomatsko odklenejo iz vtičnice, elektronska oprema pa popolnoma podpira mednarodni standard polnjenja IEC 61851.  Polnilna postaja omogoča komunikacijo s centrom vodenja upravljavca polnilne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje centralne avtorizacije uporabnika, obračuna storitve in daljinskega nadzora polnjenja. Ura polnjenja električnega vozila s srednje hitro polnilno postajo modela G3 zadostuje za doseg od 150 do 200 km.

Polnilni postaji je izdelal slovenski proizvajalec Etrel, za njuno nemoteno delovanje pa skrbi družba Petrol, d. d., Ljubljana.

S postavitvijo električnih polnilnic in z brezplačnim polnjenjem želi Občina Ilirska Bistrica občanke in občane ter druge potencialne uporabnike spodbuditi k nabavi in uporabi električnih vozil, ki imajo ogromno prednost pred vozili na fosilna goriva, saj ne onesnažujejo okolja, imajo nižje stroške vzdrževanja, nižjo porabo energije in ne povzročajo hrupa.

Celotna vrednost investicije znaša 18.800 evrov. Stroške električnih polnilnic v višini 4560 evrov financira Eko sklad, stroške gradbenih del in ureditve parkirnih površin pa krije Občina Ilirska Bistrica.

 

10 brezplačno1       10 brezplačno4   10brezplačno2

Na prejšnjo stran