Svetovalna pisarna En svet Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 01. januar 2019

SPE ILIRSKA BISTRICA - BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJA ZA OBČANE

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJA ZA OBČANE – mreža EN SVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju. 

Mrežo EN SVET skupaj z občinami organizira Eko sklad. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.

KAKO IN KJE DO NASVETA?

 • Osebno svetovanje:  SPE Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 2 (Dom na Vidmu) Ilirska Bistrica vsak petek od 15.00 do 19.00.

      Predhodno se najavite po telefonu 05 711 23 00 ali 05 714 13 61 vsak delovni dan občine.

 • Svetovanje po e-pošti: lucjan.batista@ensvet.si, ali ensvet@ekosklad.si.
 • Brezplačna telefonska številka 080 1669 nudi osnovne informacije in podatke o posameznih temah,  svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

KDO IN KAJ SVETUJE?

V pisarni vas pričakujem Lucjan Batista – energetski svetovalec mreže EN SVET. 

Skupaj z vami bom poskušal najti za vas najboljše rešitve z naslednjih področij:

 • energetska sanacija stavb ali učinkovita energetska zasnova novogradnje,
 • ustrezna zasnova zunanjega toplotnega ovoja stavbe,
 • ustrezna izbira stavbnega pohištva in zasteklitev,
 • pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta,
 • izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje,
 • uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode,
 • možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE,
 • vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu,
 • nakup novega ali predelanega električnega ali hibridnega vozila,
 • proizvodnja električne energije za lastne potrebe.

 NASVETI SO ZA OBČANE BREZPLAČNI!

Da bi svetovanja in predavanja na temo racionalne rabe in obnovljivih virov energije čim bolj približali potrebam občanov, lahko za vas v vašem okolju pripravimo predavanje, delavnico, posvet na temo, ki vas zanima, zato vabimo predstavnike izobraževalnih ustanov, krajevnih in ostalih skupnosti, združenj, klubov in vse zainteresirane, da nas kontaktirajo in nam sporočijo svoje želje. Dogovorili  se bomo za termin in vsebino predavanj/delavnic, kjer bomo skupaj obdelali za vas zanimiva in aktualna dogajanja na energetskem področju.

Vaše želje sporočite na mail svetovalne pisarne ali na telefonsko številko za naročanje na energetsko svetovanje.

Razpored predavanj bomo objavljali na spletnih straneh svetovalnih pisarn, občine in v drugih medijih za obveščanje.

 

 

Svetovalna pisarna EN SVET

Ilirska Bistrica                                                                                Lucjan Batista,                                                                                                                                                    energetski svetovalec mreže En svet

 

Na prejšnjo stran