Obveščanje uporabnikov pitne vode na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek

Objavljeno dne 01. januar 2019

Skladno z določbami »Pravilnika o pitni vodi« (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil »Nacionalnega inštituta za javno zdravje« vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek v posameznih primerih glede na zahteve »Pravilnika« v letu 2019.

Skladno z določbami »Pravilnika o pitni vodi« (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil »Nacionalnega inštituta za javno zdravje« vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek v posameznih primerih glede na zahteve »Pravilnika« v letu 2019.

 

Vzrok obveščanja

Časovna opredelitev

Način obveščanja

9. člen Pravilnika o pitni vodi: neskladnost pitne vode zaradi hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja

od  začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

 • pisno obvestilo v poštni nabiralnik
 • obvestilo na oglasni deski (večstanovanjska stavba)
 • e-obveščanje1 (elektronska pošta)

21. člen Pravilnika o pitni vodi: omejitve ali prepoved uporabe pitne vode

ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)*

 • Radio 94
 • Regijski center za obveščanje
 • spletna stran JP Komunala Il. Bistrica, d. o. o.
 • spletna stran Občine Ilirska Bistrica
 • e-obveščanje1 (elektronska pošta)

na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa

(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22. člen Pravilnika o pitni vodi: izvajaje ukrepov za odpravo neskladnosti pitne vode

od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu*

 • Radio 94
 • Regijski center za obveščanje
 • spletna stran JP Komunala Il. Bistrica, d. o. o.
 • spletna stran Občine Ilirska Bistrica
 • e-obveščanje1 (elektronska pošta)

31. člen Pravilnika o pitni vodi: uporaba pitne vode po pridobitvi dovoljenja o odstopanju mejnih vrednosti za določene snovi 

na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh2

 • Radio 94
 • Regijski center za obveščanje
 • spletna stran JP Komunala Il. Bistrica, d. o. o.
 • spletna stran Občine Ilirska Bistrica
 • e-obveščanje1 (elektronska pošta)

34. člen Pravilnika o pitni vodi: letno poročilo o skladnosti pitne vode

najmanj enkrat letno, najkasneje do 31. marca za preteklo leto

 • spletna stran JP Komunala Il. Bistrica, d. o. o.
 • spletna stran Občine Ilirska Bistrica
 • aplikacija http://www.npv.si/
 • občinsko glasilo

 

1Uporabnike, ki se želijo vključiti v sistem obveščanja, prosimo, da se na spletni strani www.kp-ilb.si prijavijo na e-novice.

2Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, bo dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomeščeno s tedenskim obveščanjem. Uporabniki bodo obveščeni tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.

V primeru načrtovanih vzdrževalnih del bo Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., uporabnike pitne vode o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo obvestilo en dan pred predvideno prekinitvijo preko Radia 94, spletne strani JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., in Regijskega centra za obveščanje.

V primeru nenačrtovanih vzdrževalnih del bo  Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica,       d. o. o., uporabnike pitne vode o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo obvestilo takoj preko naslednjih omrežij: Radio 94, spletna stran JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., in Regijski center za obveščanje.

Celoten načrt obveščanja uporabnikov pitne vode na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek je objavljen na spletni strani Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.,  –  www.kp-ilb.si.

Za prejemanje aktualnih elektronskih obvestil podjetja JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.,  vam priporočamo, da se prijavite v sistem e-obveščanja preko elektronske pošte na naši spletni strani www.kp-ilb.si.

 

 

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

Na prejšnjo stran