»Društvo Vezi« prejemnik nagrade Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Objavljeno dne 01. januar 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku januarja 2019 podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leto 2018. Med prejemniki nagrad je tudi »Društvo Vezi«.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku januarja 2019 podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leto 2018. Med prejemniki nagrad je tudi »Društvo Vezi«.

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi, ki dlje časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva ter je dobro prepoznavno v lokalnem okolju, je na predlog Centra za socialno delo Sežana prejelo nagrado za zaposlene. Nagrado je predsednici društva Nataši Sedmak in strokovni vodji mag. Katarini Tomažič podelila ministricamag. Ksenija Klampfer.

Društvo Vezi deluje na področju obalno-kraške in primorsko-notranjske regije že od leta 1999. Je nevladna organizacija s statusom humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in zaposlovanja. Kljub velikim začetniškim izzivom je zaposlenim uspelo vzpostaviti trdne in zdrave temelje, ki so usmerjeni v izvajanje in razvoj socialnovarstvenih programov za ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in v pomoč njihovim svojcem.

Viden in trajen premik od ustanovitve društva do danes je mogoče prepoznati od programov samopomoči do razvoja in stabilizacije strokovnih, javnoverificiranih socialnovarstvenih programov, ki so usmerjeni v celostno psihosocialno obravnavo in temeljijo na celovitem timskem strokovnem sodelovanju. Društvo izvaja program Mreža dnevnih centrov (Štorje,Štanjel in Ilirska Bistrica) in program Mreža stanovanjskih skupin (Postojna, Ilirska Bistrica, Podgrad, Divača, Štanjel, Gorjansko in Mali Dol).

Zaposleni v DruštvuVezi so v vsakodnevnem neposrednem stiku z uporabniki socialnovarstvenih programov in delujejo v skladu s strokovnimi metodami dela. Z uporabniki jim je uspelo vzpostaviti spoštljiv in pristen delovni odnos, ki temelji na uporabnikovi aktivni socialni vlogi in na upoštevanju njihovih želja ter potreb.Obenem je potrebno izpostaviti tudi srčno komponento, brez katere strokovno delo ne bi bilo zares pristno in uspešno.

 

33 društvo vezi

 

                                                           Strokovne delavke in sodelavke Društva Vezi

Na prejšnjo stran