Ugotovitvena odločba grajeno javno dobro lokalnega pomena

Objavljeno dne 27. avgust 2019

Na prejšnjo stran