Gozdna učna pot Sviščaki

 

4_Sneznik-Sviscaki.jpg

Gozdna učna pot je namenjena predvsem razumevanju vlog gozda in procesov, ki se v njem odvijajo. Poudarjena je večnamenska vloga naših gozdov in pogosto nasprotujoči si interesi različnih uporabnikov gozdnega prostora.

Dolžina:                             4,3 km
Potreben čas za ogled:  3 – 4 ure
Št. vsebinskih točk:       10 poučnih tabel
Oznaka:                             Odtis rumene medvedje šape na rdečem krogu.
Posebnost:                       Na jasi v Grdi Dragi, ki je približno na polovici poti, je primeren prostor za izvedbo raznih iger. Mizo in klopi pri gozdarski koči lahko izkoristijo obiskovalci za počitek in malico, vodene šolske skupine pa tukaj izpolnijo delovne liste. Obiskovalce prosimo, da smeti odnesejo s seboj v dolino.
Začetek poti:                   Počitniško naselje Sviščaki, ob Planinskem domu, pot je krožna.
Dostop:                             Cesta Ilirska Bistrica - Sviščaki ali
                                            cesta  Postojna - Knežak - Mašun - Sviščaki ali
                                            cesta  Stari trg - Leskova dolina -  Sviščaki.  

Prav posebno mesto med slovenskimi gozdovi zavzema snežniško pogorje, ki skupaj z gozdovi Kočevske in Gorskega Kotarja tvori enega največjih strnjenih gozdnih predelov v Evropi. Na učni poti je predstavljen pomen snežniških gozdov in naselja Sviščaki. Obiskovalci spoznajo rastlinske združbe na pobočju Snežnika in živalski svet naših gozdov ter njihovo medsebojno povezanost. Predstavljena je problematika rastlinojede divjadi ter poudarjena prisotnost velikih zveri. Obiskovalci se seznanijo z načini gospodarjenja z gozdovi ter izvedo katere naravne znamenitosti ima to območje ter kakšni so načini varovanja tega občutljivega naravnega okolja. Ena izmed tem je namenjena tudi geološki podlagi in gozdnim tlem. Predstavljene so še gozdarske označbe na drevju ter gozdne prometnice.

Gozdnu učno pot je uredil Zabod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna


Prijave za organizirano vodenje, dodatne informacije:
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Postojna
Vojkova 9, 6230 Postojna

Tel.: 05 - 700 06 10 
Fax: 05 - 700 06 28
e - pošta: oepostojna@zgs.gov.si

 

 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

Višinski graf

Fotogalerija