Za uspešno vzpostavitev trajnostne mobilnosti bo potrebno spremeniti tudi prometne navade

Objavljeno dne 11. julij 2016

Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) sta v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica, v okviru priprave Celostne prometne strategije, organizirala javno razpravo na temo trajnostnega razvoja prometa v občini, ki je potekala v četrtek, 7. julija 2016 v Domu na Vidmu.

Uvodoma so strokovnjaki udeležencem razprave predstavili nov pristop pri oblikovanju Celostne prometne strategije (CPS), pri čemer bodo imeli pomembno vlogo občanke in občani Ilirske Bistrice, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa ali vozniki pogosto soočajo z različnimi prometnimi izzivi, s svojim znanjem in izkušnjami pa lahko bistveno pripomorejo k iskanju ustreznih rešitev.

Ob tem je potrebno poudariti, da sta tako proces spreminjanja načina dela kot drugačen pristop k reševanju prometnih izzivov bistvena za spremembe. Evropski trendi reševanja prometnih izzivov se namreč kažejo predvsem v ukrepih, ki omogočajo lažje in varnejše pogoje za pešce in kolesarje, ter v spodbujanju uporabe javnega potniškega prometa.  Osrednji namen CPS je torej reševanje prometnih izzivov z uvajanjem dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k višji kakovosti javnih prostorov, večji varnosti otrok v prometu, zmanjšanju količine toplogrednih plinov, prav tako so pričakovani pozitivni učinki za okolje in zdravje.

Prek javne razprave so se v proces opredelitve prometnih izzivov aktivno vključili predstavniki zainteresirane javnosti, ki so kot najpomembnejše področje, ki bi lahko prispevalo k vzpostavitvi trajnostne mobilnosti v občini, izpostavili javni potniški promet. Pri tem glavno oviro predstavlja železniška infrastruktura, saj ni novih posodobljenih vlakov, želijo pa si predvsem možnosti povezave s hitro linijo. Pogrešajo tudi povezave med vasmi in mestnim središčem, dobrodošlo bi bilo še zbirno središče P+R (Parkiraj in Prestopi). Poleg tega so največ pozornosti namenili še področjema hoje ter avtomobilskega prometa. Najbolj so ogroženi pešci ob sedanji državni glavni cesti Trnovo Ilirska Bistrica, kjer je promet pregost in prehiter, ter otroci na poti v šolo, saj ni urejenih varnih poti. Pri motoriziranem prometu se največji problem pojavlja zaradi tranzitnega transporta na državni glavni cesti Starod – Kozina, pa tudi na državni regionalni cesti Podgrad – Ilirska Bistrica, ki je preozka in preobremenjena ter neprimerna za tranzitni promet. Izredno pomembno pa je dejstvo, da se prebivalci zavedajo, da bo za uspešno vzpostavitev trajnostne mobilnosti in implementacijo učinkovitih ukrepov potrebno spremeniti tudi prometne navade posameznikov, saj so vse smernice naravnane v spodbujanje pešačenja in kolesarjenja ter omejevanja motoriziranega prometa v mestnih središčih. Udeleženci so si bili tudi mnenja, da je v starem mestnem jedru preveč prometa in ob tem omenili tudi možnost zaprtja za promet ter ureditev peš cone, velik potencial pa predstavlja ureditev kolesarskih povezav, ki jih v Ilirski Bistrici skoraj da ni.

1JR_CPS_IlirskaBistrica_7-8-2016a1JR_CPS_IlirskaBistrica_7-8-2016b1JR_CPS_IlirskaBistrica_7-8-2016c

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada

Na prejšnjo stran