Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, k.o. Trnovo

Objavljeno dne 22. junij 2017

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, k.o. Trnovo

Na prejšnjo stran