PROMETNE ZAGATE NA OBMOČJU LEKARNE IN ZDRAVSTVENEGA DOMA SO PRETEKLOST

Objavljeno dne 01. maj 2018

Na širšem področju zdravstvenega doma je obiskovalcem na voljo kar 99 parkirnih površin, pešcem pa je omogočen varen dostop do lekarne, zdravnika in šole.

Zaradi pomanjkanja parkirišč na področju lekarne in zdravstvenega doma je Občina Ilirska Bistrica pristopila k celostni ureditvi omenjenega področja.  Nova prometna ureditev zajema izgradnjo dveh novih priključkov, preureditev parkirišča pred lekarno, razširitev parkirišča ob sosednjem bloku na Gregorčičevi 8 b, prenovo parkirnih površin med stanovanjskim blokom in zdravstvenim domom, prenovo parkirišča pred zdravstvenim domom in izgradnjo novih parkirnih mest pod stavbo.

Za obiskovalce lekarne je sedaj na voljo 11 parkirnih mest, 3 bočna parkirna mesta in en prostor, ki je namenjen invalidnim osebam. Na preurejenem parkirišču pred stanovanjskim blokom je prostora za 29 avtomobilov, dve mesti pa sta rezervirani za invalide. Motoristi svoje motocikle lahko parkirajo na treh parkirnih mestih, rezerviranih zanje. Parkirišče med stanovanjskim blokom in zdravstvenim domom ima 8 parkirnih mest, od katerih je 6 rezerviranih za službena vozila, dve prostornejši parkirni mesti pa sta za invalidne osebe.  Pred zdravstvenim domom je po novem urejen dvosmerni promet, kar pomeni, da bočnih parkirnih površin ob sami stavbi ni več. Za obiskovalce zdravstvenih storitev je na voljo 11 parkirnih površin in mesto pred samim vhodom v zgradbo, ki je namenjeno gibalno oviranim pacientom. Na platoju pod zdravstvenim domom je na novo urejenih 24 parkirnih površin in  3 parkirišča za invalide. Pred garažami reševalne postaje je za službena vozila rezerviranih 6 parkirnih mest.

Na omenjenih površinah pa je odlično poskrbljeno tudi za pešce, ki se lahko varno gibljejo po novo zgrajenih pločnikih in varno prečkajo parkirne površine na označenih prehodih za pešce.  Obstoječi hodnik za pešce ob Gregorčičevi cesti se je ohranil, učenci pa po novem lahko varno dostopajo do dvorišča pred Osnovno šolo Dragotina Ketteja po zanje zgrajeni pešpoti.

Z ureditvijo omenjenih priključkov in parkirišč je Občina Ilirska Bistrica uspešno zaključila projekt Varna pot v šolo, s katerim se je opazno izboljšala prometna varnost na območju lekarne, zdravstvenega doma in Osnovne šole Dragotina Ketteja. Ustrezno urejene površine za pešce in mirujoči promet, izboljšana prometna pretočnost in sprostitev intervencijskih poti našim občanom vsakodnevno lajšajo dostop do omenjenih ustanov in skladno z evropskimi smernicami o varnosti v cestnem prometu skrbijo za visoko prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

06nove4.JPG06nove1.JPG06nove5.JPG06nove6.JPG06nove2.JPG06nove3.JPG

 

 

 

 

 

 

Na prejšnjo stran