Facebook

Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: december 2004
Datum prenove spletnega mesta: avgust 2009 

Datum druge prenove spletnega mesta: marec 2016

Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Priprava gradiva: Občina Ilirska Bistrica

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 

 


ar©tur