Objava predloga sprememb in dopolnitev št. 5 OPN Ilirska Bistrica (OPN SD5)

Objavljeno dne 20. april 2020

Na prejšnjo stran