Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za spletno stran Občine Ilirska Bistrica

 

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je

Občina Ilirska Bistrica za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala

 podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana,

ki je dosegljivo na elektronskem naslovu

 dpo@virtuo.si .

 

ar©tur