Delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Predsednik Igor Batista ZZP OO Il. Bistrica
Član Sonja Čošić SD OO Il. Bistrca
Član Dušan Grbec SDS OO Il. Bistrca
Član Primož Rojc DESUS OO Il. Bistrica
Član Borut Jenko SMC LO Il. Bistrca

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Predsednik Kristina Valenčič Bistra lista
Namestnik predsednika Nevenka Tomšič DESUS OO Il. Bistrica
Član Borut Rojc SD OO Il. Bistrica
Član Lilijana Valenčič SD OO Il. Bistrica
Član Vojko Jenko SD OO Il. Bistrica
Član Sonja Koren Čeligoj DESUS OO Il. Bistrica
Član    

 

KOMISIJA ZA MEDNARODNO, MEDOBČINSKO IN OBMEJNO SODELOVANJE

Predsednik Igor Janičijević SD OO Il. Bistrica
Član Lilijana Valenčič SD OO Il. Bistrica
Član Dora Kalčič ZZP OO Il. Bistrica
Član Egon Zevnik SZV
Član Iris Dovgan Primc Bistra lista

 

 ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 

Predsednik Vojko Tomšič Lista Vojka Tomšiča
Namestnik predsednika Alenka Tomšič Klarič Bistra lista
Član Ana Kalister SLS OO Il. Bistrca
Član Sonja Rojc SD OO Il. Bistrca
Član Robert Ujčič SDS OO Il. Bistrca
Član Andrej Muha Neodvisna lista ŠOK
Član Nevenka Tomšič DESUS OO Il. Bistrica

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predsednik Andrej Muha Neodvisna lista ŠOK
Namestnik predsednika Anton Frank ZZP OO Il. Bistrca
Član Adrijana Kocjančič SDS OO Il. Bistrca
Član Tanja Benita Jagodnik LNOKS
Član Ivan Simčič SZV
Član Mirjam Vrh SMC LO Il. Bistrca
Član    

 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO

Predsednik Marjan Mikuletič Bistra lista
Namestnik predsednika    
Član Rudolf Celin SLS OO Il. Bistrca
Član Branko Ujčič SD OO Il. Bistrica
Član Adrijana Kocjančič OO SDS Il. Bistrica
Član Jadran Možina SZV
Član Primož Rojc DESUS OO Il. Bistrica

 

ODBOR ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA, STANOVANJSKE ZADEVE IN POSLOVNE PROSTORE

Predsednik Zorko Šabec Bistra lista
Namestnik predsednika Adriana Gombač SLS OO Il. Bistrica
Član Vladimir Jeršinovič Lista Vojka Tomšiča
Član Dušan Grbec OO SDS Il. Bistrica
Član Igor Batista ZZO OO Il. Bistrica
Član Mag. Milena Urh Neodvisna lista ŠOK
Član Matija Tomšič SMC LO Il. Bistrica

 

 

 

ar©tur