Facebook

GovJam Ilirska Bistrica: Bistr'čani skupaj, 11. maja 2023

Kako bi lahko rešili problem pomanjkanja pediatrov, kako zagotovili učinkovito in transparentno obravnavo pobud in vprašanj občank in občanov, kako bi lahko dosegli povezanost vseh društev ter javnih zavodov in kako bi reševali stanovanjsko problematiko v občini, so bila vprašanja, ki so bila po ocenah udeležencev dogodka prepoznana kot najpomembnejša izmed vseh izzivov, ki so jih izpostavili udeleženci. Na ta vprašanja smo iskali tudi rešitve in nekatere tudi našli.

Druga vprašanja, razvrščena po pridobljenih točkah (od več proti manj) in jih tokrat nismo obravnavali, pa so bila: KAKO BI LAHKO 

- pritegnili več občanov in občank k pripravi projektov,

- občino vključili v pomoč pri izvajanju deinstitucionalizacije starejših občanov,

- občina s pomočjo strokovnjakov podprla mlade, da bi ostali v domačem okolju in ga soustvarjali,

- hitreje in bolj bogato razvijali turizem,

- občina postala turistično bolj prepoznavan,

- spodbudili mobilnost starejših v (naši občini zelo razpršenih) naseljih,

- podprli druinsko politiko in starše v procesu vzgoje otrok,

- Iliska Bistrica postala otrokom in dojenju prijazna občina,

- upokojenci pripomogli k razvoj naše občine,

- uredili spominski park na Ostrožnem brdu,

- povečali emaptijo, sočutje do starejših (obiski, druženje, prevozi),

- dosegli boljše sodelovanje med državo, kmetijsko svetovalno službo in kmeti, 

- zmanjšali uporabo vozil v mestu (sobote!),

- bila občina bolj uveljavljena in prepoznavna, 

- uredili prostore, ki bi služili društvom za delovanje in arhiv, 

- Dom na Vidmu bolj zaživel ko dom kulture v občini Ilirska Bistrica.

 

Občina Ilirska Bistrica je dogodek organizirala zato, da bi od občank in občanov slišala mnenja o tem, kako si predstavljajo transparentno delovanje občinske uprave in lastno vključevanje v lokalne politike. Dogodek sta izvedli Ana Osredkar in Ana Kyra Bekš z zavoda Servis 8, strokovnjakinji usposabljanj za oblikovalsko mišljenje, storitveno oblikovanje in vodenje soustvarjalnih procesov za javne uslužbence. Dogodek je bil organiziran v sklopu njihovega projekta Odprti računi.

Glede na to, da je bilo udeležencev dvajset, smo delali v štirih skupinah in zato iskali rešitve za štiri najvišje ocenjena vprašanja. Preživeli smo zelo ustvarjalen in dinamičen delovni dan, pri čemer pa smo se naučili veliko novih stvari, na primer novih pristopov in metod za skupinsko delo, o katerih še največ povedo fotografije.

Vsaka udeleženka in udeleženec smo po lastni presoji izbrali izziv oziroma vprašanje, ki je za našo občino trenutno zelo pomembno, in sicer vprašanje, ki se je začelo z besedami KAKO BI LAHKO …

Nato smo na zelo zanimiv način točkovanja prišli do štirih izzivov (naštetih v uvodu), ki so dobili največ točk, so torej po ocenah udeležencev najbolj pomembni izmed vseh 20 izbranih. Tudi odgovore na vprašanja smo iskali na zelo zanimive, tudi »barvite« načine. Nastali so štirje plakati, ki jih bomo razstavili v Knjižnici Makse Samsa, razvoj predlaganih rešitev pa boste lahko spremljali na tej spletni strani prek povezave s klikom na »gumb« GovJam na začetni strani, pa seveda tudi »v praksi«.

Udeleženci smo dogodek ocenili kot zelo dobrega, koristnega in vrednega ponovitve.

IN KAJ ZDAJ?

Za komentar "naše" rešitve problema pomanjkanja pediatrov v občini bomo zaprosili vodstvo Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, način zagotavljanja uspešnega odziva "občinarjev" na pobude in predloge, oddane po različnih komunikacijskih kanalih v obravnavo občinski upravi bomo zagotovili skozi postopek za ureditev nove spletne strani, ki jo bomo zagnali predvidoma 7. junija.

Kako bomo zagotovili poznavanje in medsebojno obveščenost vseh društev in zavodov in to tako, da se njihove prireditve ne bodo prekrivale, je za nas pravzaprav najtrši oreh. Vendar bodo tudi tega obravnavali (in upamo, strli) na srečanju predstavnikov vseh društev in verjetno tudi vseh 22 krajevnih skupnosti, ki jih bomo v okviru priprave nove spletne strani povabili (in naučili) k neposrednemu oddajanju prispevkov v rubriko Lokalni utrip. Kdaj bo za to priložnost? Ta hip še ne moremo reči, morda pa še pred poletnimi počitnicami v procesu predstavitev postopkov tudi za sprejem participativnega proračuna.

Kaj pa stanovanjska problematika? Javnost smo prek različnih medijev že seznanili s tem, da je prvi korak k lajšanju problema pomanjkanja stanovanj potekajoče uspešno dogovarjanje s Stanovanjskim skladom RS in sicer o graditvi stanovanj na območju nekdanje Tovarne organskih kislin. Novinarska vprašanja na temo občinske stanovanjske politike pogosto prejemamo, županov odgovor na eno zadnjih je bil: 

Brez sodelovanja države občina težko financira gradnjo dovoljšnega števila stanovanj. Bo pa občina preverila vse možne načine financiranja gradnje stanovanj, od javnih do zasebnih investicij. Razmišljamo tudi o nekaterih drugih, sodobnih konceptih reševanja stanovanjske problematike, predvsem mladih – recimo vzpostavitev kakšne stanovanjske zadruge. Vse z namenom, da se srednjeročno neugodne razmere na stanovanjskem nepremičninskem trgu v občini uredijo. Za gašenje požara smo izvedli razpis za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka za mlade in mlade družine ter razpis za sofinanciranje nakupa malih čistilnih komunalnih naprav, kjer ni mogoč priklop na javno kanalizacijsko omrežje.

Dodatne fotografije z dogodka si lahko ogledati tukaj.

IMG_1669IMG_1670IMG_1671IMG_1672IMG_1673IMG_1674IMG_1675IMG_1701IMG_1702IMG_1703IMG_1704IMG_1705IMG_1706IMG_1707IMG_1708

 

ar©tur