Facebook

Splošno

Cenjene občanke, občani in ostali uporabniki.

V nadaljevanju so zbrani upravni postopki, ki se vodijo po posameznih oddelkih v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

Stranke lahko oddajo vloge po pošti ali osebno v času poslovnega časa, in sicer v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, levo, pisarna št. 2.

Poslovni čas sprejemne pisarne:

     vsak delovni dan od 8.00 – 14.30 ure

     v sredo od 8.00 - 17.00 ure.


ar©tur