Facebook

Delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Predsednik ANDREJ BERGOČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Namestnica predsednika TEJA ISKRA NSi
Član ANDREJ BATISTA Lista SVEŽI
Član BORUT ROJC PLER (po obvestilu z dne 27. 1. 2023 s strani vodje svetniške skupine SDS, Dušana Grbca je Borut Rojc izstopil iz svetniške skupine PLER in vstopil v svetniško skupino SDS)
Članica MATEJA KRESEVIČ BARIČIČ

GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA

 

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na svoji 2. seji dne 26. 1. 2023 za mandatno obdobje 2022-2026 imenoval delovna telesa v naslednji sestavi:

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Predsednik DR. ROK SMRDELJ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Namestnica predsednika URŠKA BLAZINŠEK GIBANJE SVOBODA
Članica DR. TINA ŠTEMBERGER GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član BORUT ROJC PLER (po obvestilu z dne 27. 1. 2023 s strani vodje svetniške skupine SDS, Dušana Grbca je Borut Rojc izstopil iz svetniške skupine PLER in vstopil v svetniško skupino SDS)
Članica KAJA NOVAK GIBANJE SVOBODA
Član MARKO MRŠNIK LISTA SVEŽI
Član MILIVOJ KALUŽA PLER

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 

Predsednica MAG. HELENA TOMŠIČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Namestnica predsednice ANDREJA KURET LISTA SVEŽI
Član ANDREJ ČERNIGOJ NSI
Članica LILIJANA VALENČIČ PLER (po obvestilu z dne 27. 1. 2023 s strani vodje svetniške skupine SDS, Dušana Grbca je LiIijana Valenčič izstopila iz svetniške skupine PLER in vstopila v svetniško skupino SDS)
Član ALEK VALENČIČ GIBANJE SVOBODA
Član ROBERT VIČIČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član DEJAN BAŠA SDS

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predsednica ANDREJA SLAVEC GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

Namestnik predsednice

NACE    PERIC

GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA 
Član DUŠAN GRBEC SDS
Članica SONJA ČOŠIĆ PLER (po obvestilu z dne 13. 2. 2023 sta Igor Janičijević in Sonja Čošić izstopila iz svetniške skupine PLER in ustanovila novo svetniško skupino kot samostojna svetnika - Neodvisna svetniška skupina)
Član IVAN SIMČIČ GIBANJE SVOBODA
Član ALJAŽ ZADNIK NSI
Član MARTIN NOVAK LISTA SVEŽI

 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO

Predsednik KLEMEN ŠLOSAR GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

Namestnik

predsednika

BOŠTJAN KERMA

GIBANJE SVOBODA
Član DUŠAN GRBEC SDS
Član IGOR JANIČIJEVIĆ PLER (po obvestilu z dne 13. 2. 2023 sta Igor Janičijević in Sonja Čošić izstopila iz svetniške skupine PLER in ustanovila novo svetniško skupino kot samostojna svetnika - Neodvisna svetniška skupina) 
Članica ANDREJA FRANK LISTA SVEŽI
Član GORAN BOŠTJANČIČ NSI
Član MATEJ ŽIGMAN GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

 

ODBOR ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA, STANOVANJSKE ZADEVE IN POSLOVNE PROSTORE

Predsednik MITJA JAGODNIK GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

Namestnik

predsednika

SIMON UJČIČ

LISTA SVEŽI
Član DOMEN VODOPIVEC NSI
Članica ADRIANA GOMBAČ SDS
Član JERNEJ BOŠTJANČIČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član DANILO KLANAC GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član VOJKO JENKO PLER

 

 

 

ar©tur